Pin
Send
Share
Send


Slovník Královská španělská akademie (RAE) na konci rozpoznává několik použití mutace . Nejčastější použití je však spojeno s biologie a na genetika kde mutace je modifikace který se vyskytuje v genetická data živého organismu. Tato změna, která může být zděděna, znamená změnu jejích charakteristik.

Podle odborníka De Vries se mutace skládá z a změna dědičného materiálu (DNA), které nelze ospravedlnit segregací nebo rekombinací.

Co mutuje je gen , jednotka, která ukládá data zděděná a nalezená v systému DNA . Z mutace, živé bytosti (včetně lidské bytosti ) se mohou vyvíjet jinak nemoci nebo zjevné změny ve vašem těle. To znamená, že k mutaci dochází, protože když se provádí replikace DNA, stane se něco, co způsobí, že se její nukleotidy mění (prvky, z nichž je vytvořena); taková variace se může objevit v jakékoli oblasti DNA. Pokud k mutaci dojde, když se gamety váží, v budoucích generacích se mutace objeví jako trvalý rys potomka.

Musíme uznat dvojí podmínku mutací, která je paradoxní. Stejně jako jsou mutace škodlivé (Nemocní, kteří trpí), jsou také nezbytní v budoucnosti, jak to umožňují evoluce a tak zaručují přežití různých druhů. Vzhledem k tomuto vysvětlení můžeme hovořit o různých typech mutací. smrtelné mutace jsou ti, kteří vedou jednotlivce k jeho smrti, než dosáhne své reprodukční zralosti, zatímco škodlivé mutace , snižte sílu reprodukce a její existenci.

Podle toho, co je doposud známo, jsou mutace recesivní, to znamená, že jejich negativní účinky se neprojeví, ledaže se vyskytnou případy, kdy se dva mutantní geny shodují, což vede k tomu, co se nazývá homozygotní situace. To se děje například při souběžné reprodukci nebo k tomu dochází mezi dvěma jedinci, kteří jsou velmi geneticky příbuzní, až do okamžiku, kdy zdědí přesný mutantní gen. To vysvětluje, že u dětí, jejichž rodiče jsou bratranci nebo mají určitou míru blízkosti, je větší pravděpodobnost, že trpí dědičnými chorobami.

Druhy biologických mutací

Když dojde ke změně struktury DNA, mluvíme o ní genové mutace . Vědecky se říká, že se provádí změna v dusíkaté bázi struktury, která kompletně modifikuje protein; Tato změna je pro organismus obecně škodlivá, ale zřídka, když dojde k této mutaci, dojde k syntéze nového proteinu, což může znamenat, že je důležitá při vývoji dotyčného druhu. Je tomu tak proto, že ti jedinci, kteří jsou nosiči mutantního genu, se dokážou přizpůsobit určitým změnám prostředí, k čemuž nedochází u ostatních partnerů, kteří tento gen postrádají; později, díky přirozený výběr , původní gen je nahrazen mutantem a je přenášen do budoucích generací tohoto druhu.

morfologická mutace Na druhé straně mění tvar nebo barvu orgánů. Existují mutace klasifikované podle toho, jak modifikují funkce a jsou schopny mluvit ztráty mutací nebo funkce získají mutace .

Jiné mutace jsou biochemie (změnit nějakou funkci biochemie organismu) a podmíněné (objeví se pouze před určitými zvláštními podmínkami prostředí).

Jiné typy mutací jsou chromozomální (Pokud dojde k duplicitě nebo když je chromozom rozdělen a poté spojen s jiným, což způsobí změnu struktury DNA a vyvolá chromozomální přesmyk, nastane například v případě překročení) nebo chyby disjunkce (přítomný u jedinců, kteří mají více či méně chromozomů než ti, kteří vlastní exempláře svého druhu, je obvykle způsoben abnormální separací během meiózy).

Nakonec je třeba poznamenat, že genetické mutace mohou být výsledkem spojení jedinců s nežádoucí genetickou vzdáleností (přímí příbuzní) nebo také vnějšími vlivy, jako je přítomnost záření ve vzduchu nebo vystavení rentgenovým paprskům, při vysokých teplotách nebo určitých chemických prvcích. U lidí mohou způsobit vrozené vady, rakoviny a degenerativní choroby .

Pin
Send
Share
Send