Chci vědět všechno

Zakřivení

Pin
Send
Share
Send


Latinské slovo curvatūra přišel k nám jazyk jako zakřivení . Koncept se vztahuje na zakřivený stav (shrbený nebo křivý). Myšlenka zakřivení se také používá s ohledem na odchylka který má zakřivenou linii vzhledem k linii.

Například: "Zločinci se pokusili využít zakřivení zdi, aby byli ukryti, ale byli objeveni.", "Špatné držení těla může z dlouhodobého hlediska způsobit zakřivení těla." sloupec obratlovců “, "Zakřivení obrazovky překvapilo veřejnost".

Pokud někdo mluví o zakřivení televize, abychom pojmenovali případ, odkazuje na skutečnost, že jeho obrazovka není rovná. Zakřivení a telefonní číslo Buněčný (mobilní) je mezitím spojen se zakřivenými okraji. V těchto případech může zakřivení představovat jak estetický, tak funkční aspekt nebo fúzi obou. Bez ohledu na účel této funkce v přístroji, elektronickém zařízení nebo automobilu, mezi jinými výrobky, módní trendy nevyhnutelně omezují jejich trvání, takže dříve nebo později je zakřivení nahrazeno zahnutými hranami, a naopak.

V oblasti geometrie a matematika, zakřivení může být velikost nebo číslo které měří tuto kvalitu. V tomto rámci se geometrický objekt odchyluje od přímky nebo roviny.

Představa o zakřivení časoprostoru pochází z obecná teorie relativity , který předpokládá, že gravitace Je to účinek zakřivené geometrie, který má spacetime. Podle této teorie vytvářejí těla, která jsou v gravitačním poli, zakřivenou cestu v prostoru. Zakřivení spacetime se měří podle volání napínák zakřivení nebo Riemann napínák .

On posunutí zakřivení , na druhé straně, je teorie což znamená, že vozidlo by mohlo zkroucení, které generuje větší zakřivení v časoprostoru, cestovat rychleji, než je rychlost světla.

Tam je volal velikost poloměr zakřivení který se používá k měření zakřivení objektu náležejícího k geometrii, jako by to byl povrch, zakřivená čára nebo obecněji variabilní rozmanitost který je v euklidovský prostor.

Pokud vezmeme jako odkaz objekt nebo zakřivenou čáru, jeho rádio zakřivení je geometrická velikost, kterou můžeme definovat v každém z jejích bodů, a je ekvivalentní inverzi absolutní hodnoty zakřivení ve všech z nich. Nesmíme zapomenout na to, že zakřivení je změna, která prochází směrem tečného vektoru k dané křivce, když se jím pohybujeme.

Jeden z měření které můžeme provádět na daném povrchu, je gaussovské zakřivení , číslo patřící do skupiny realů, které představuje vnitřní zakřivení pro každý z pravidelných bodů. Je možné jej vypočítat na základě determinant dvou základních tvarů povrchu.

První základní forma povrchu je 2-kovariantní tenzor, který představuje symetrie a je definován v tečném prostoru ke každému z jeho bodů; je to metrický tenzor (tj. rozsah 2, používaný pro definici pojmů, jako je objem, úhel a vzdálenost), který indukuje euklidovskou metriku na povrchu. Druhým je projekce kovariantního derivátu, který se provádí na vektoru normálního povrchu a je indukován první základní formou.

Obecně je Gaussovo zakřivení odlišné v každém bodě povrchu a souvisí s jeho hlavními zakřiveními. koule Jedná se o zvláštní případ povrchu, protože ve všech jeho bodech má stejné zakřivení.

Pin
Send
Share
Send