Pin
Send
Share
Send


otisk je dojem , stopa nebo značka po jednom osoba nebo objekt. Je to zvláštní a rozlišovací znak nebo charakteristika. Podívejme se na několik příkladů vět: "Otisk nového trenéra je již v týmu zaznamenán", "Vozidlo stále vykazuje otisk nárazu", "Nemá skvělý hlas, ale líbí se mi jeho otisk.".

Další definice otisků je spojena s rychlý a nevratný proces učení který se vyvíjí během určitých kritických fází vývoje některých organismů. V těchto obdobích je vnímavost organismu větší a usnadňuje učení .

Je znám pod názvem genomický otisk do jev vyznačující se tím, že některé geny jsou exprimovány určitým způsobem podle pohlaví rodiče; Jinými slovy, některé geny nebo genomické domény mají biochemické značky, které naznačují jejich rodičovský původ. Je možné si všimnout dvou typů odborů, které způsobují otisky: kovalentní a nekovalentní. K tomu je nutná existence jaderného enzymatického aparátu, který musí během buněčného cyklu udržovat známky.

Genomický otisk je vytvářen během gametogeneze, fáze, ve které každý pár homologů sekretuje chromozom do vajíčka nebo spermatu; později, v embryogenezi a během růstu až do dospělosti, si geny, které dostaly otisk, udržují své alely ve svých příslušných stavech: otcovské nebo mateřské. Tímto způsobem otisky fungují jako forma aby si sami vytvořili repliky, jsou zděděny a je možné je identifikovat pomocí molekulární analýzy.

funkce genomické otisk je mnohem důležitější než prostá stálost rodičovského původu alel konkrétního genu, protože slouží ke snížení genové exprese jedné rodičovské kopie nebo jiné, což má za následek nedostatečnou rovnováhu homologní alely nebo, jinými slovy, ve kterých je jedna z nich upřednostňována před ostatními v závislosti na jejich původu.

Existují určitá onemocnění lidí, která souvisejí s genomickým otiskem, mezi nimiž je Prader-Williho syndrom (který ovlivňuje vývoj v období laktace a mimo jiné způsobuje mentální a psychomotorické postižení) a syndrom Angelman (zabraňuje správné vývoj jazykových schopností a útočí na motorický systém), dva spojené zejména s oblastí chromozomu 15. Na druhé straně existuje Beckwith-Wiedemannův syndrom (je patrný z nadváhy novorozence, kvůli přítomnosti vnitřností, které se nenacházejí v břišní oblasti nebo kvůli nadměrné velikosti jazyka).

Stojí za zmínku, že mnoho druhů živých bytostí, včetně nás, obdrží dědictvím kopii autosomálního mateřského genu a jiného z otcovského genu a že tyto dvě funkce plní funkci pro velkou část genů; v některých je však jedna ze dvou kopií zrušena. Chcete-li vědět, zda příčina onemocnění je v procesu genomického imprintingu, je nejprve nutné prostudovat rodokmen postižené osoby a analyzovat ostatní případy: pokud stejná porucha není vyjádřena stejným způsobem u všech členů rodiny, Potom problém vzniká v potisku.

On hormonální otisk Je to další genetický jev, který se vyskytuje při prvním setkání mezi hormonem a jeho receptorem v určitých kritických obdobích života a určuje následnou schopnost překládat signály z buňka .

Otisk je konečně reprodukce a obrázek , vyražené nebo duté, na měkkém materiálu, pro který musí být použita forma nebo těsnění.

Pin
Send
Share
Send