Chci vědět všechno

Improvizace

Pin
Send
Share
Send


improvizace je akce a efekt improvizace , to znamená udělat něco najednou, aniž by to bylo dříve připraveno nebo bez toho, aby na to prostředí čekalo. Zkrátka se nazývá improvizace na improvizované hudební vystoupení nebo představení. Například: "The kytarista překvapený desetiminutovou improvizací “.

Zlepšení znamená něco udělat akce aniž by to předtím plánovali. Existují však zdroje, které umělci mohou využít k rozvoji své improvizační kapacity. Ačkoli se tak jeví jako druh přirozeného aktu, může být také držen nebo podporován a předchozí struktura .

cvičení improvizace umožňuje stimulovat kreativitu umělců a povzbuzovat aktivní přístup veřejnosti, která svým způsobem nevědí, co lze očekávat od interpretací. Improvizace se může pokusit porozumět divákovi nebo posluchači, nebo jednoduše být přijata z pole smyslů.

Pro studenty divadla je velmi důležité připravit se na zvládnutí obratnosti v jakékoli situaci a s omezenými přírodními zdroji. Prostřednictvím improvizace je možné získat nástroje nezbytné činy, které přesvědčí publikum o přítomnosti bytostí a předmětů, které se před nimi opravdu nenacházejí.

Obecně platí, že ti, kteří používají improvizaci nejvíce, jsou humoristé. Jak je uvedeno v předchozích odstavcích, tito lidé mají obvykle řadu jednatelských zdrojů, které se v průběhu let zvyšují a zlepšují, což jim umožňuje činit nepředvídaná rozhodnutí veřejnosti, ale na základě řady znalostí, jako je ten repertoár, který je nejúčinnější S každým typem publika.

V divadlo , improvizace se jeví jako způsob, jak zachránit nepředvídané události. Pokud herec zapomene scénář a neví, jak pokračovat, může tento zdroj použít k posunu scény vpřed a věří, že jeho spoluhráči budou vědět, co se děje, a přispějí k ní. Proto může tato praxe také posílit týmovou práci.

Když jsou dva nebo více herců ochotni improvizovat, musí to být solidarita a brát v úvahu jednotlivé pozice každého z nich role v práci V případě, že herec začne improvizovat, aniž by dal partnerovi nějakou nohu, bude to mít nepříznivý vliv na interpretaci druhého a ponechat jej bez rámce pro rozvoj jeho charakteru.

Pro hudebníky, improvizace představuje základní nástroj, jehož použití během studia díla může výrazně zlepšit bezpečnost při jeho interpretaci. Obecně se má za to, že klasická nebo akademická hudba, podle označení, které každý přidělí, nepřipouští neočekávané úpravy a že všechny skladby musí být provedeny tak, jak je uvedeno ve skóre. Na jedné straně je nešťastné, že u většiny umělců tomu tak je, ale na druhé straně je důležité pochopit, že improvizace nemusí nutně vést k melodickým změnám.

Například při zpěvu vezme dobrý hudebník své publikum po cestě emocí a pocitů, což by ho mělo překvapit a být zajímavé pokaždé, když uslyší stejnou píseň. Tento efekt magického převozu do jiných rovin při oceňování hudebního díla závisí na několika faktorech, jako je upřímnost, se kterou zpěvák vyjadřuje sebe sama, a jeho schopnost přikládat důležitost každému slovu, které vyslovuje. Ve světě operní dům, veřejnost s dobrým okem obvykle nevidí, že se melodie mění, ale to nebrání tomu, aby soprán hrál s intenzitami as rychlostí, stejně jako s gesty a pohyby těla, aby obnovit v každé prezentaci árie, které byly vytištěny na listech papíru po několik staletí.

Pin
Send
Share
Send