Pin
Send
Share
Send


Nevhodné je to přídavné jméno který se používá k určení, kdo nedokáže se přizpůsobit určitým scénářům, kontextům nebo prostředím . Sloveso adaptace zase odkazuje přizpůsobit, zařídit nebo přizpůsobit .

To znamená, že někdo chybí nedokáže se přizpůsobit nebo přizpůsobit do jisté okolí nebo okolnost. Například: "Biografové tvrdí, že německý matematik byl misfit, který nevycházel se svými kolegy nebo úřady.", "Zásah přerušil hru výkřiky a urážkami proti vládě", "Policie oznámila, že hlavním podezřelým z trestného činu je sociální misfit, který měl problémy se svými sousedy".

Myšlenka na nesprávné přizpůsobení se obvykle používá ke jménu, kdo dodržuje svá vlastní pravidla. Jste lidí proto neodpovídají současným normám nebo standardům , ale jednejte podle svých zájmů nebo vkusu.

Muž, který žije zločin a je násilný, lze kvalifikovat jako selhání, protože jeho chování není v souladu s tím, co je stanoveno zákonem. Ve společnosti je koexistence regulována legislativou: proto, pokud subjekt systematicky porušuje zákon, jedná se o misfit, který není ochoten žít v harmonii se zbytkem lidí.

Pojem misfit je občas spojen s vzpurnost nebo do nedodržují převládající kritéria . Spisovatel, který nerespektuje indikace úvodníky , postrádá literárního agenta, setkává se s ostatními autory a závazek k experimentální poezii lze poukázat na selhání.

Pin
Send
Share
Send