Pin
Send
Share
Send


Latinské slovo inkinatio Dorazil ve španělštině jako náklon . On koncepce se používá k pojmenování akt a účinek uklonění nebo uklonění .

Abychom pochopili, jaký je sklon, je tedy nutné znát různé významy slovesa sklonu. Může to být akce sklonit tělo jako znamení zdvořilosti nebo uctívání; snížit hlavu a kmen; přesvědčit někoho o něčem; nebo ukázat preferenci nebo trend.

Sklon se tímto způsobem může vztahovat na a úcta . V tomto případě je sklon a pohyb těla který je prováděn, aby projevoval úctu, pleitesía nebo oddanost.

Výsledek odchýlit se od pozice kolmý na povrch nebo na něco jiného. Konstrukce, která namísto řádného vstávání je zkroucená nebo nakloněná, trpí sklonem.

Pisa Tower jedná se o slavnou strukturu celého města svět podle jeho sklonu. Toto je zvonice katedrály italského města Pisa , který se začal naklánět, jakmile se jeho stavba začala 1173 . Úřady musely v roce 2007 uzavřít přístup veřejnosti 1990 provádět údržbu a zabránit jejímu kolapsu; právě dovnitř 2011 opět umožnil lidem vstoupit.

Tilt, na druhé straně, může být náchylnost . Často se o něm mluví sexuální sklon nebo sexuální orientace, aby se zmínil vzor přitažlivosti, který jedinec ukazuje. heterosexualita je to sexuální sklon vůči členům opačného pohlaví, zatímco homosexualita předpokládaný sexuální sklon k lidí stejného pohlaví

Sexuální sklon je předmětem neustálé debaty, protože přitahuje situace nenávisti a pohrdání ze strany těch, kteří hájí heterosexualitu jako jedinou přijatelnou možnost. Jedním z recidivistických argumentů kritiků jakékoli sexuality, který neimplikuje přitažlivost mezi mužem a ženou, je, že „to není přirozené „Když se k tomu přidají náboženská jmenování, diskuse mohou být velmi horké a nikdy nenastanou.

Stejně jako skupina jednotlivců se snaží potlačit ty, kteří nedodržují soubor pravidel - stejně svévolných jako kdokoli jiný - nemohou nikdy uspět nad lidmi, kteří přemýšlejí, kteří používají vlastní důvody k tomu, aby se rozhodovali místo aby byli uneseni prohlášení ostatních. Sexuální sklon není rozhodnutím ani žalostným činem: pokud zůstává u stejného druhu, je přirozený bez ohledu na smysl ve kterém se vyskytuje.

Termín náklon Dostane také jiné nuance pohrdání, pokud je použit samostatně v množném čísle. V těchto případech se také předpokládá, že osoba, o které se mluví, má sexualita to se odchyluje od normy, i když je také možné hovořit o trestuhodném životním stylu z pohledu emitenta, i když jeho úsudek je stále pouhým názorem.

V modlitbě "Už víme, co od Juana očekáváme vzhledem k jeho sklonu." je zřejmé, že emitent nesouhlasí se životem, který Juan vede; Přestože nám neposkytuje informace o jeho chutích nebo zálibách, o těch činnostech, které ji zastupují, víme, že tyto požadavky nesplňují požadavky, které musí emitent přijmout. Stejně jako sexuální sklony jsou obvykle charakteristické i vlastnosti ostatních lidí soud i když to není správné: touhy, chutě a pocity nejsou dobré nebo špatné, ani nemohou zmizet jen proto, že se je pokouší zablokovat jiná osoba.

Pin
Send
Share
Send