Chci vědět všechno

Začlenění

Pin
Send
Share
Send


Začlenění je jednání a výsledek zahrnutí . On sloveso zahrnují zase odkazuje na obsahují nebo do umístit někoho nebo něco do sady nebo věci .

Například: „Podpora sociálního začlenění je hlavním cílem naší vlády“, "Zahrnutí mladého ekvádorského do startovní sestavy překvapilo novináře.", "Všechny." školy veřejnost by měla zajistit začlenění dětí se zdravotním postižením “.

Myšlenka začlenění je obvykle spojena s sociální začleňování . Rozumí se, že společnost Musíte lidem nabízet určité služby a příležitosti a respektovat všechna jejich práva. Ti, kteří nemají přístup k těmto dávkám nebo trpí porušením jejich práv, jsou klasifikováni jako sociálně vyloučení. Proto sociální inkluze naznačuje, že nikdo není vyloučen nebo "ven" sociální sítě.

Sociální začleňování se tímto způsobem odráží v otázkách, jako je přístup k internetu vzdělání , ke zdraví a práci. Podpora začlenění je povinností orgánů, které spravují stát.

Pojetí začlenění se může také zaměřit na specifické otázky. Zahrnutí jednotlivců s některým typem tělesné postižení Abych zmínil případ, musí být zaručen zlepšením dostupnosti veřejných prostranství. V tomto smyslu by ulice měly mít rampy pro ty, kteří cestují na invalidním vozíku, uvést nezbytná opatření.

Ale sociální začleňování je jev mnohem složitější, takže pokrývá řadu akcí na různých úrovních, jak v materiálu, tak v emocionálním. Zaprvé je nutné objasnit, že je třeba zapojit všechny občany dané společnosti, to znamená dosáhnout že se nikdo necítí vyloučený nebo méně respektovaný než ostatní , musíme vzdělat obyvatelstvo, aby tento úkol plnilo přirozeně ve svém každodenním životě.

Vzhledem k tomu, že problém sociálního vyloučení existuje již od nepaměti, a že ho musíme řešit za běhu, musí se plány informovanosti vztahovat na malé děti na jedné straně a dospělé na straně druhé. Dětství je období ideální od života k učení základních pojmů, jako je soucit, empatie a štědrost; Osoba, jejíž výchova je založena na těchto a jiných zásadách společného života, se s velkou pravděpodobností stane respektovanou bytostí.

Dalo by se říci, že vzdělávání dětí je „snadná část“, ale jsou zde nepříjemnosti: učitelé jsou dospělí a pokud nevěří ve výše uvedené zásady, mohou je stěží přenášet správně, což způsobuje dopad jejich studentů, aby pochopili důležitost být dobrým člověkem.

A to nás přivádí k další části plánu: dospělí. Na rozdíl od toho, co bylo řečeno v předchozím odstavci, nemá někdo, kdo vyrůstá v prostředí pohrdání a nenávisti vůči druhým, dobrou šanci stát se soucitní bytostí. Machismo a všechny jeho důsledky i mimo něj uložení Muž ve společnosti je jedním z nejnebezpečnějších semen nenávisti, a proto obohacování macho komunity není možné.

Sociální začleňování tedy naznačuje, že nikdo nemá pocit, že byla porušena jeho práva, že jeho prostor ve společnosti je obsazen jiným. V ideální společnosti by neměla existovat žádná zeď, která by nás rozdělovala, ani platný důvod, který by připravil skupinu práva Co mají ostatní.

V oblasti mineralogie Na druhé straně se uvádí jako zahrnutí do materiálu, který zůstává zamčený v minerálu nebo v a rock . Moucha uvězněná ve fragmentu jantaru je inkluze.

Pin
Send
Share
Send