Chci vědět všechno

Ukazatel řízení

Pin
Send
Share
Send


A indikátor je to něco, co používá se k označení nebo označení (to znamená, že ukazuje něco s náznaky nebo stopy). Indikátor může být fyzický (jako dopravní signál) nebo abstrakt (jako statistika).

Řízení , na druhé straně, je akce a účinek řízení nebo správy . Tyto postupy se snaží specifikovat pečlivost k dosažení cíle nebo k dosažení něčeho.

Je známý jako indikátor řízení do údaje, které odrážejí důsledky akcí podniknutých v minulosti v rámci a organizace . Předpokládá se, že tyto ukazatele poskytují základ pro opatření, která mají být přijata v současnosti a v budoucnosti.

Můžeme tedy prohlásit, že ukazatele řízení jsou pro společnost zásadní, aby se mohla rozhodovat o své přítomnosti a budoucnosti, aby byla známa skutečná efektivita, aby byly odhaleny slabiny a silné stránky účetní jednotky a musí být také jasné, o jaké rizikové situaci se jedná.

Je důležité, aby se ukazatele řízení odrážely pravdivá a spolehlivá data , protože analýza situace nebude jinak správná. Na druhou stranu, pokud jsou ukazatele nejednoznačné, bude interpretace komplikovaná.

Kromě těchto charakteristik je stanoveno, že je nezbytné, aby jakýkoli ukazatel řízení, který se má použít k vidění úspěchu nebo neúspěchu účetní jednotky, měl tyto další vlastnosti:
• To je definováno.
• Že ji lze porovnat s jinými hodnotami, od stejné společnosti i ve vztahu k jiným entitám.
• Je to relevantní.
• Že se dá snadno používat.
• Aby to bylo také snadno pochopitelné.
• Není nutné provádět velké investice do nákladů, aby bylo možné je získat.

Ukazatel řízení umožňuje zjistit, zda a projekt nebo organizace jsou úspěšné, nebo pokud splňují cíle. Vůdcem organizace je ten, kdo obvykle stanoví ukazatele řízení, které se často používají k hodnocení výkonu a výsledků.

Odborníci rozlišují mezi různými typy ukazatelů řízení , které studují například konkurenční výhody, využití zdrojů, kvalitu služeb a finanční výkonnost.

Používá se mnoho klasifikací indikátorů řízení. Mezi nejčastější však patří:
• Na základě jejich rozměrů mluvíme o ekonomických ukazatelích, účinnosti a efektivitě.
• Z klasického hlediska se jedná o zvýšení prodeje, snížení nákladů ...
• Stejným způsobem je obvyklé, že se v současnosti používá těchto šest základních ukazatelů: ukazatele konkurenční výhody, ukazatele flexibility, ukazatele kvality služeb, ukazatele finanční výkonnosti, ukazatele využívání zdrojů a ukazatele, které Přicházejí k patentovým inovacím.

Nejpoužívanějšími indikátory jsou indikátory ekonomické údaje a které umožňují znát hodnocení prodejů a nákladů. Všechny společnosti předstírat, že ukazatel prodeje ukazuje trvalé zvyšování, zatímco indikátor nákladů Musíte maximalizovat zisk nebo alespoň zůstat pod kontrolou.

Pin
Send
Share
Send