Pin
Send
Share
Send


Koncept indikace , pocházející z latiny indikováno, odkazuje na akt a důsledek indikace (tj. něco označit pomocí značek a znaků). Slovo také odkazuje na signál Slouží jako značka nebo vede k zaměření na určitou věc. Například: "Nerozuměl jsem označení agenta a nakonec jsem ztratil sám sebe.", "Trenér naznačil útočníkovi, aby hrál hned vedle linie", "S mírným náznakem nařídil šéf, aby byl podezřelý zadržen.".

Pro medicína , indikace představuje a platný důvod k provedení určitého lékařského zákroku nebo chirurgického zákroku, poskytnutí léku nebo použití a test . Obvykle jsou tyto údaje regulovány a schváleny profesními sdruženími nebo státními agenturami. Opakem je indikace kontraindikace (stav, který zvyšuje rizika při používání léků nebo drog).

V tomto případě můžeme také zdůraznit, že existují dva typy kontraindikace. Zaprvé tedy existuje absolutní volání, které se nazývá tímto způsobem, protože zakládá pevný zákaz používání léčby v globálním měřítku.

A za druhé je to známá jako relativní kontraindikace, která dostává své jméno na základě skutečnosti, že je určována a postavena proti použití léčby určené okolnostmi, které se vytvářejí, je zvýšení vztahu mezi rizikem a rizikem. výhoda

Tzv chráněné zeměpisné označení (obecně označeno zkratkou) PGI ), na druhé straně, je označení a produkt který má specifický původ a jehož hodnota nebo kvalita jsou spojeny s tímto místem původu. Tato indikace je obvykle založena na tom, co se nazývá region nebo lokalita. Nejběžnějším příkladem CHZO je roquefort , sýr vyrobený ve francouzské oblasti Roquefort-sur-Soulzon a to se často používá k pojmenování všech modrých sýrů.

Je známý jako označení dopravních značek na oznámení, která informují řidiče o určitých otázkách zájmu. Tyto značky mají modré pozadí a představují prvky v bílém.

Když se o nich mluví, musí být prokázáno, že existuje jejich široká typologie, která vedla k jejich jasné klasifikaci:

Příznaky obecných označení, jako by tomu bylo v případě signálů označujících princip dálnice nebo dálnice.

Servisní signály To, co dělají, je informovat a informovat řidiče, že na této silnici jsou k dispozici služby, jako jsou opravny nebo pomocné stanice.

Znaky pruhu, které mají zřetelnou funkci řádný popis informací o nich. Mezi ně tedy patří i jízdní pruhy, které jsou vyhrazeny pro určitá vozidla na základě rychlosti, kterou mohou nebo by k nim měly dosáhnout.

Orientační značky V rámci této kategorie je stanovena jiná klasifikace, která je dělí na potvrzení, předběžnou analýzu, identifikaci silnice, adresu, místo…

V sport , jsou to příkazy nebo pokyny, které trenéři dávají hráčům uprostřed zápasu a které naznačují změny v taktice, umístění v poli atd.

Pin
Send
Share
Send