Pin
Send
Share
Send


On koncepce z zamoření pochází z latinského slova infestatio. Termín se odkazuje na čin a výsledek zamoření nebo zamoření .

Tohle sloveso (infest), na druhé straně se obvykle používá s ohledem na invaze živé bytosti patogenním organismem . Infest může také odkazovat způsobit poškození nebo do vyplňte místo .

Například: "Díky kampani propagované místní vládou byla míra zamoření komárů způsobující horečky dengue značně snížena.", "Rozklad masa způsobil zamoření larev", "Nebyl zaznamenán žádný případ napadení člověka tímto členovcem.".

K zamoření dochází, když parazitní agent napadne organismus . paraziti Stejně jako roztoči, vši a červí červi mají přístup k živé bytosti, aby přežili.

Jaké jsou rozdíly mezi zamořením a a infekce ? V zásadě musíme říci, že podle Královská španělská akademie (RAE ), infikování je to, co patogenní mikroorganismus dělá, když napadne organismus, aby se rozmnožil.

Zamoření a infekce jsou tedy podobné myšlenky. V obou případech je a být naživu který napadá jiného a způsobuje poškození vývojem patologického procesu. Specifičnost každého pojmu je obvykle spojena s velikostí vetřelce: napadení je prováděno makroskopickými organismy, zatímco infekce je specifikována mikroskopickými organismy.

Pro parapsychologie , napadení sestává z narušení paranormálních jevů na jednom místě , bez úmyslu v nich navázat interakci nebo komunikaci.

Pin
Send
Share
Send