Pin
Send
Share
Send


Infrasound je to pojem, který se používá v oblasti fyzika . Tomu se říká zvuková vlna to kvůli jeho nízká vibrační frekvence , není detekována uchem lidské bytosti .

Pamatujte si, že jeden vlna Je to periodický pohyb, jehož šíření lze provádět ve vakuu nebo ve fyzickém prostředí. V případě zvukové vlny , jsou vytvářeny vibracemi fyzického prvku a přenášejí a zvuk .

Vibrace sousedních molekul vytváří řetězový pohyb, který při šíření způsobuje tlakové rozdíly, které lidské ucho vnímá jako zvuk . Ucho osoby může zaznamenávat zvukové vlny o frekvencích mezi nimi 20 Hz a Přibližně 20 000 Hz .

To znamená, že zvukové vlny s a frekvence pod 20 Hz Nejsou detekováni lidmi: jsou infrazvukem, který neslyšíme. Mnoho zvířata , jako velryby tygři a sloni , ano, zachycují vlny tohoto typu.

Je třeba poznamenat, že Hz Je to symbol hertz , jednotka, která umožňuje odrážet množství vibrací za jednotku času: to znamená frekvence . Když je frekvence nízká (a proto má zvuková vlna málo vibrací na jednotku času), je to infrazvuk, který člověk neslyší.

Pokud má zvuková vlna a velmi vysoká frekvence , vyšší než 20 000 Hz , to se nazývá ultrazvuk . Stejně jako u infrazvuku je lidská bytost na rozdíl od netopýři delfíni a další druhy.

Pin
Send
Share
Send