Chci vědět všechno

Průmyslové inženýrství

Pin
Send
Share
Send


strojírenství je věda věnovaný studiu a uplatňování různých odvětví technologie . Inženýr je zodpovědný za uplatnění vaší invence a vědecká metoda realizovat myšlenky ve skutečnosti a tímto způsobem řešit lidské problémy.

Průmyslové inženýrství je disciplína který analyzuje faktory spojené s výroba zboží a služeb . Je věnována analýze, návrhu, plánování, řízení a optimalizaci průmyslový proces , aniž by byly opomenuty různé technické, ekonomické a sociální aspekty.

Cílem průmyslových inženýrů je porozumět a vyvinout systémy průmyslové výroby tak, aby jejich výsledky byly předvídatelné. Proto odborníci v této vědě provádějí a předpovědní úkol o důsledcích činnosti odvětví.

Frederick Taylor (propagátor vědecké organizace práce), Harrington Emerson (průkopník ve vyplácení cen za účinnost) a Henry Ford (tvůrce sériové výroby prostřednictvím montážních linek) jsou považováni za rodiče průmyslového inženýrství.

V Anglie , vývoj průmyslová revoluce Bylo to klíčové pro vznik průmyslového inženýrství jako vědy. Postupně byli podnikatelé v těchto otázkách školeni a získali cenné znalosti o průmyslové organizaci.

V současné době jsou úkoly průmyslového inženýrství obvykle vyvíjeny najal odborníky a ne majiteli společnosti. Obdobně mohou být řídící činnosti delegovány na lidi s příslušnými studiemi a majitel firmy může omezit svou roli na roli investora.

Průmyslové a etické inženýrství

Etika Je to jeden ze základních prvků v každé činnosti, musí to profesionálové v dané oblasti vzít v úvahu při rozhodování o té či oné věci. Má na starosti nutit lidskou bytost, aby udržovala přímý přístup, což ho vede k odmítnutí jakékoli činnosti, která minimalizuje důstojnost jakékoli živé bytosti.

Průmyslové inženýrství také nezaslepuje oči před tímto prvkem, takže jednou ze základních povinností každého odborníka v této oblasti je navázat chování, které jde podle etiky, to znamená, že odpovídají činnosti úcty k člověku a přírodě.

Má se za to, že úspěch průmyslového inženýra by měl zcela záviset na jeho etickém chování a vaší stupnice morální hodnoty protože podle nich se ukáže jako odpovědný profesionál nebo ne. Za účelem lepšího porozumění této problematice lze zaznamenat několik dobře definovaných funkcí odborníka v tomto odvětví. Jedná se o:

* Studujte, jak používat účinně, bezpečně a co nejhospodárněji dostupné zdroje (lidé, materiály, stroje a zařízení).

* Proveďte studie času a hodnoty pohybu které byly provedeny, a doporučují způsoby, jak zlepšit výkon, lépe využívat zdroje.

* Navrhujte nebo zlepšujte řídicí systémy které jsou k dispozici pro distribuci zboží a služeb a podporují větší bezpečnost a efektivitu v této oblasti.

* Podílet se na plánování programu hospodářského a sociálního rozvoje komunity, v níž sídlí.

* Vyhodnoťte probíhající projekty a připravit budoucí investiční program s cílem nabídnout nové způsoby využití zdrojů zlepšením výroby a výsledků z ní získaných.

* Sázejte na technologické inovace provádět důkladný výzkum a usilovat především o zajištění sociální budoucnosti.

Studijní oblasti průmyslového inženýrství zahrnují ekonomika, logistika, finance, kvantitativní metody a řízení zdrojů a obchodní strategie a je nezbytné, aby ti, kteří v tomto odvětví pracují, udržovali etický přístup v době výkonu své profese.

Pin
Send
Share
Send