Pin
Send
Share
Send


Termín urážka pochází z latinského slova iniurie. Koncept se používá k označení a trestný čin nebo a urážka to pobouří dobré jméno nebo čest jednotlivce.

Například: „Nedovolím vám, abyste v mém domě vyslovili takovou urážku!“, "Jsem unavený urážkami mého souseda.", "Zpěvák požadoval, aby novinář urazil urážku nebo ji jinak požadoval.".

V oblasti správně zranění se chápe jako trestný čin, který zahrnuje přičtení osoby jednání nebo skutečnost, že ovlivňuje váš odhad nebo popularitu . I když klasifikace závisí na každé legislativě, obecně lze říci, že zranění je výraz, který způsobuje nepoctivost jiného subjektu.

Vzhledem k charakteristice pojmu je definice újmy v právní oblasti složitá. To, co lze považovat za zranění, je subjektivní a závisí na kontextu, čase atd. Předpoklad je to vše lidské bytosti mají právo na respektování; zranění zahrnuje porušení tohoto práva, protože poškozuje pověst.

V různých právních systémech se újma jeví jako jednání, které podkopává důstojnost , urazit čest nebo poškodit decorum . Kdo se cítí obětí takové akce, může jít na Spravedlnost odsuzující urážku.

Kromě soudnictví se pojem zranění také používá k pojmenování nepohodlí nebo škod způsobených něčím, jak uvádí Královská španělská akademie (RAE ) ve vašem slovník .

Pin
Send
Share
Send