Pin
Send
Share
Send


Nesmírné je to termín, který má svůj původ latinským slovem imensurabilis. Tohle přídavné jméno odkazuje na to, co je velmi obtížné měřit nebo které nelze měřit . Například: "Nesmírný oceán ho přemohl", "Od vašeho odchodu cítím neskutečný smutek", "Bohatství některých ropných magnátů je nesmírné".

Koncept nezměrného tedy může být spojen s věcmi, které je vzhledem ke své velikosti nebo jiným vlastnostem téměř nemožné měřit. Není to konkrétní nemožnost, ale spíše praktická. On mořev tomto smyslu je to nezměrné: in teorie , je možné určit, kolik vody je v ní uloženo, a vyjádřit toto množství v litrech nebo jiné ekvivalentní jednotce. Vývoj tohoto měření je však z technických důvodů prakticky nemožný.

Něco podobného lze vyjádřit ohledně množství vlasů, které má lidská bytost. Ačkoli je možné je spočítat, vzhledem k tomu, že jejich počet je omezený a že jsou dostatečně velké, aby je bylo možné manipulovat našimi rukama a vizualizovat očima, mohl by to být skutečně komplikovaný úkol, pokud nebudou k dispozici odpovídající prostředky. Věda stanovila, že naše vlasová pokožka má před zrcadlem domy mezi 100 a 150 miliony chloupků, což ukazuje, že nikdo nemůže dosáhnout tohoto počtu ve svém domě.

Od té doby jsou však jiné věci nesmírné není možné je kvantifikovat . Stejně jako moře nebo vlasy jsou ideálně měřitelné, to samé nelze říci pocity emoce nebo abstraktní pojmy. štěstí Je to nezměrné, protože můžeme brát v úvahu pouze určité příznaky, které jsou jeho odrazem, ale nemůžeme získat přístup ke štěstí jako takovému, abychom jej mohli měřit nebo vysvětlit. On duše duch víra láska a nenávist Jsou také nesmírní.

V tomto smyslu je možné říci, že nejdůležitější věci v životě nelze měřit ani kvantifikovat; Je běžné slyšet, že „peníze nejsou všechno“ nebo že „peníze neznamenají štěstí“ a tyto výrazy nedělají nic jiného, ​​než zdůrazňují důležitost štěstí, lásky, přátelství, důvěry a nesmírný Proti tomuto způsobu myšlení je materialismus.

Ačkoli akademické vymezení materialismu hovoří o filosofickém proudu, který se staví proti idealismu, pokud jde o důležitost myšlení a vědomí namísto hmoty, přičemž jej uvádí jako původ bývalého, populární jazyk odkazuje na tento termín k popisu postoj někoho, kdo si cení zboží více materiály že pocity a vztahy s jinými živými bytostmi.

Relativní povaha nezměrného ukazuje, že se moudrost lidské bytosti mění, mění se, jak se vyvíjíme, zpochybňujeme sebe a pochybujeme o našich přesvědčeních, bez ohledu na to, jak jsou zakořeněni v našem kultury. Stejně jako se některé nemoci zdály nevyléčitelné před staletími a dnes byly eradikovány nebo je lze léčit a překonávat bez jakýchkoli komplikací, věda nám umožňuje pozorovat a studovat mikroskopické organismy, které by byly nemyslitelné v ne tak vzdálené minulosti.

Jinými slovy, při používání nezměrného termínu musíme uznat, že toto posouzení nemusí být platné v budoucnosti, aniž by to znamenalo, že je v současnosti. Je to jedna z vlastností našeho způsobu pochopení života naše neustálá potřeba analyzovat naše prostředí a objevovat tajemství, která skrývá. Přestože víme, že určitá vyšetřování trvala desetiletí, odmítáme opustit určité stránky jevy dokud jim nebudeme schopni porozumět a spěcháme je hodnotit pomocí nástrojů, které máme k dispozici.

Pin
Send
Share
Send