Pin
Send
Share
Send


Inspekce pochází z latiny zkontrolovat a odkazuje na akce a účinek inspekce (prozkoumat, vyšetřit, přezkoumat). Je to fyzikální vyšetření což se provádí především zrakem.

Účelem inspekce je najít významné fyzikální vlastnosti, které určí, které jsou normální, a odlišit je od těchto neobvyklých charakteristik. V tomto smyslu je možné vyvinout inspekce společnosti nebo obchody k ověření, zda splňují požadavky zákon .

Je zajímavé poznamenat, že v rámci působnosti zákona existuje tzv. Oční inspekce. Konkrétně se jedná o obezřetnost soudce, která spočívá v prozkoumání situace, ke které došlo, pod očima svědků a různých odborníků. Tímto způsobem se dozvíte více o případu a poté vytvoříte dokument, akt, kde shromáždíte každý z každého problému, který jste analyzovali a který jste našli.

Ve vojenské oblasti se také používá termín inspekce. V jeho případě přesněji je obvyklé hovořit o tom, co je známo jako inspekční časopis, který spočívá v této akci, kterou vykonává určitý důstojník, a spočívá v kontrole stavu různých zdrojů a materiálů, které mají vojenské orgány .

V oblasti vzdělávání jsou také prováděny inspekce. V tom, odborník, který je má na starosti, to, co dělá, je jít do vzdělávacích center, aby znal z první ruky statistiku téhož, existujících problémů, i když učitelé provádějí odpovídající vzdělávací plány a harmonogramy.

V budovách, pracovních opatřeních a vozidlech jsou rovněž prováděny kontroly, které zajišťují dodržování zákonů a nejlepší kvalitu života všech.

To vše, aniž bychom zapomněli, že v oblasti informatiky musíme hovořit o tom, co se nazývá inspekce Fagan, což není nic jiného než vyčerpávající studie při hledání možných chyb, které by mohly mít dokumenty nebo software.

A inspektor Je to kdo provádí kontroly. Obvykle to osoba K plnění svých úkolů a přijímání příslušných rozhodnutí má podle zákona a platných předpisů nezbytné pravomoci. Například restaurace nemůže odmítnout přijmout inspektora, který má povinnost kontrolovat zdravotní a hygienické normy.

Jakmile je inspektor uvnitř kontrolovaných prostor, vezme na vědomí to, co našel, a podle pravidel vydá verdikt. Pokud inspekce po příkladu restaurace zjistí, že špína v kuchyni nebo jídlo ve špatném stavu může inspektor nařídit uzavření, nebo pokud takovou pravomoc nemá, bude muset informovat své nadřízené, aby postupovali a vymáhali zákon

Inspekci lze také provést za účelem kontroly fiskální situace společnosti. V takovém případě bude státní inspektor pověřen kontrolou, zda společnost platí daně, za které zkontroluje své faktury a zkontroluje, zda poskytuje důkaz o každém prodeji.

Pin
Send
Share
Send