Pin
Send
Share
Send


Rozhraní Je to termín, který vychází z anglického slova rozhraní. V informatika , tento pojem slouží k označení spojení, ke kterému dochází fyzicky a na úrovni obsluhy mezi zařízeními nebo systémy .

Rozhraní je tedy spojením mezi dvěma stroji jakéhokoli druhu, které poskytuje podporu pro komunikaci do různých vrstev. Rozhraní je možné chápat jako a prostor (místo, kde dochází k interakci a výměně), nástroj (jako rozšíření lidského těla, např myš což vám umožní komunikovat s počítač ) nebo povrch (objekt, který poskytuje informace prostřednictvím své textury, tvaru nebo barvy).

Je známý jako uživatelské rozhraní na médium, které umožňuje osobě komunikovat s stroj . Rozhraní je v tomto případě složeno z kontaktních bodů mezi uživatelem a týmem. Kromě uvedeného příkladu myši je dalším rozhraním tohoto typu obrazovka obrazovky monitor nebo klávesnice .

V interakci s počítačem je tedy možné rozlišovat mezi rozhraním hardware (myš, obrazovka, klávesnice), rozhraní software (Windows, Linux) a rozhraní hardware-software (sada, která umožňuje člověku porozumět binárnímu kódu a stroj dokáže číst lidské instrukce).

Když používáme pojem rozhraní v internetovém sektoru, ve světě webu, museli bychom říci, že se používá k označení celé sady prvků, které se odrážejí na obrazovce a které umožňují uživateli provádět různé konkrétní akce.

Konkrétně bude rozhraní složeno, kromě akčních prvků, alternativ z hlediska navigace, identifikace a samozřejmě obsahu.

Přesně od významu výše uvedeného rozhraní v tomto případě by se návrháři a programátoři webových prostorů měli postarat o stejný milimetr. To znamená, že musí věnovat maximální pozornost tomu, aby byl nejen atraktivní, ale také jednoduchý a velmi funkční.

Konkrétně se zavazují dodržovat v tomto ohledu řadu pokynů, mezi nimiž by například zjistili, že stránka jasně ukazuje, co nabízí a co to je; že obsah je snadno viditelný a lze jím procházet s naprostou lehkostí; a mají velmi vizuální design.

To vše, aniž bychom zapomněli také na to, že při vytváření rozhraní jakéhokoli webu je nezbytné, aby uživateli nabídlo vše, co potřebuje. Z tohoto důvodu, kromě toho, že je velmi funkční a jednoduchý, musíte mít vyhledávací systém, který usnadní, pokud tento úkol stále vyhovuje.

Cíle všechny z nich vyžadují, aby výše uvedené rozhraní bylo složeno z log, správného navigačního systému, oblastí interakce a obsahových prostorů.

V elektronika a telekomunikace , rozhraní je fyzický obvod, který vysílá nebo přijímá signály z jednoho systému do druhého . On Univerzální sériová sběrnice (USB ) je rozhraní, které prostřednictvím svého portu umožňuje připojit všechny druhy periferií k počítači.

Pin
Send
Share
Send