Chci vědět všechno

Mezilidské

Pin
Send
Share
Send


On přídavné jméno mezilidské odkazuje na co je zavedeno nebo prováděno mezi nejméně dvěma lidmi . Termín se používá k vypracování různých pojmů a výrazů.

Říká se tomu mezilidský vztah do vzájemná interakce které udržují dva nebo více jednotlivců. Tato propojení podléhají institucím, zákonům a zvyklostem, kterými se řídí společnost.

komunikace Je to klíč k mezilidským vztahům. Prostřednictvím komunikačního procesu si lidé vyměňují informace při výměně zpráv, které musí každý subjekt dekódovat, aby jim porozuměl. Mezilidské vztahy znamenají, že účastníci jsou spolu komunikováni.

Americký psycholog a výzkumný pracovník Howard Gardner na druhou stranu postuloval teorie vícenásobných inteligencí , který tvrdí, že inteligence Skládá se z různých specifických schopností. Mezi těmito různými třídami, mezilidská inteligence .

Podle Gardner , mezilidská inteligence je dána schopnost objevit a interpretovat přání a záměry druhých . Je to tedy dovednost spojená s empatie .

Prostřednictvím své mezilidské inteligence, být člověk Vyberte například své přátele a partnery. Úroveň mezilidské inteligence je také rozhodující při navazování mezilidských vztahů a v důsledku toho při dosahování úspěchu v jakékoli sociální oblasti (akademické, pracovní, atd.).

Je důležité nezaměňovat interpersonální inteligenci intrapersonální inteligence , spojené se sebepoznáním. Intrapersonální inteligence umožňuje individuální Můžete ocenit, jak to je a co chcete, zatímco interpersonální inteligence slouží "Číst" sousedovi

Přesně tak je minimální počet účastníků typu vztahů, ve kterých interpersonální inteligence působí dva . Empatie a kapacita řízení vztahů s ostatními jsou dva rozhodující vrcholy, i když ne každý je připraven je řádně respektovat.

Empatie je schopnost živé bytosti detekovat, rozumět a sdílet ty věci, které ostatní cítí kolem vás, starat se o své utrpení a radovat se z vašich úspěchů. Je důležité si uvědomit, že to není jevy omezeno na bytosti stejného druhu nebo na něco, co mohou zažít pouze lidé: existují stovky dokumentovaných příkladů zvířat, která projevují empatii pro jiné živé bytosti.

Jak realizovat mezilidský vztah bez empatie? To není možné, pokud očekávání nejsou minimální a že ani jedna strana není frustrována nedostatkem pocitů. Interpersonální inteligence nám pomáhá posoudit emoční stav druhého za všech okolností, abychom mohli v případě potřeby upravit vlastnosti smyčky, abychom zlepšili zkušenosti kterékoli ze stran.

Zde přichází do hry další aspekt mezilidské inteligence: řízení vztahů . To je možná jedna z nejobtížnějších věcí, která se má dělat, a to se odráží v krátkém trvání, které většina z odkazy , zejména jako pár. Od základu empatie je třeba s touto informací něco udělat, věnovat čas a energii péči o unii.

Nízký stupeň mezilidské inteligence obvykle vede k častým nedorozuměním. Pokud nevíme, co ostatní potřebují, pravděpodobně mu to nedáme. Pokud si nebudeme vědomi vašich obav, nebudeme vás doprovázet, když budete toužit jedno rameno, o které se můžete opřít . Pokud nikdy nepřestaneme studovat jeho obavy a frustrace, určitě způsobíme jisté naprosto zbytečné rány jednoduše proto, že ho nezná dobře. Jako každý jiný, interpersonální inteligence může být stimulována k dosažení a vývoj nad vrozeným.

Pin
Send
Share
Send