Chci vědět všechno

Introspekce

Pin
Send
Share
Send


Latinské slovo introspicìre, které lze přeložit jako "Podívejte se dovnitř" , odvozené v pozdní latině v introspekt. To je místo, kde koncept introspekce , což zmiňuje vzhled, který jednotlivec směřuje k jeho uvnitř .

Díky introspekci tedy osoba Je orientována na vaši náladu, vaše myšlenky nebo vaše činy. Je to vnitřní kontrola což umožňuje subjektu lépe se poznat, analyzovat sebe, aby interpretoval své vlastní emoce a myšlenky.

Introspekce je spojena s reflexe a meditace . Tato představa byla debatována v celé historii filozofie a psychologie .

Obecně lze říci, že introspekce vyplývá z reflexní schopnost mysli , což vám umožní být si vědomi svého vlastního státy . Minulost a současnost mohou být protagonisty introspektivního aktu, který pomáhá pochopit zkušenosti a ovlivňovat individuální realitu.

Introspektivní metoda je základem různých škol v EU psychologie . Tento postup vede člověka k tomu, aby se soustředil na své vlastní procesy a duševní obsah; pak musíte tuto myšlenku verbalizovat co nejobjektivnějším možným způsobem, aby ji psycholog mohl interpretovat.

Introspekce, zkrátka, je způsob, jak identifikovat a vnímat vlastní myšlenky . Přispívá k poznání sebe sama díky skutečnosti, že se subjekt rozvíjí a je pozorovatelem realita To staví.

V každodenní praxi spočívá introspekce v hloubce přemýšlení o činech, myšlenkách, emocích a pocitech, takže je možné odhalit, co je pozitivní nebo dobré, a tak vést chování v tomto smyslu.

Vzhledem k tomu, že provádění introspekce je tak prospěšné, aby náš život byl v rovnováha , níže uvidíme několik tipů od těch, kteří mají více zkušeností v této oblasti. Prvním krokem k introspekci je zvolte správný čas a místo . Je to prostor, ve kterém nás nikdo nemůže rušit nebo rušit, a čas, ve kterém víme, že si můžeme odpočinout, protože nemáme žádnou povinnost dopředu.

Introspekce by nám měla sloužit osvobodit nás , a proto se musíme vzdát veškerého útlaku, abychom jej mohli uvést do praxe. Kromě toho je důležité zdůraznit, že pokud není součástí skutečné iniciativy, nefunguje. Dalším zásadním bodem je ohlédněte se a pohněte se kupředu . Jinými slovy, musíme studovat naši minulost pomocí otázek, které nám pomáhají porozumět příčinám našich chyb, odhalit rozhodnutí, která nás vedla k úspěchu, míru spokojenosti, kterou naše úspěchy dosáhly, a vady naší povahy Chceme se změnit.

Identifikujte naše mezery Je to další skvělý tip, jak získat dostatečnou introspekci. V tomto případě mluvíme o těch potřebách, které jsme nebyli schopni splnit, o důležitých otázkách, které zůstaly nezodpovězeny, ao obtížích při stanovování přesně stanovených cílů. Chcete-li začít řešit naše problémy, doporučujeme je klasifikovat tak, aby za parametr považovali bolest nebo utrpení, které nás každý způsobuje, a potom upřednostňujte ty, které je možné lépe léčit.

sebekritika Je to základní součást introspekce. Musíme se na sebe dívat s odvahou a bez hrdosti, abychom pochopili, co by se mělo změnit. Pokud popřeme naše chyby , cvičení nepomůže. To samozřejmě neznamená zaměření na vinu, ale pouhé použití objektivity k odstranění toho, co nefunguje, k odstranění překážek, které nám brání v pohybu vpřed. Konečně je čas rozpoznat naše ctnosti , což jsou nástroje, pomocí kterých se můžeme plavit a postupovat.

Pin
Send
Share
Send