Pin
Send
Share
Send


postižení je neplatný stav . V případě lidské bytosti , který trpí kvalifikací, je považován za neplatný duševní nebo fyzická vada to brání nebo zabraňuje rozvoji určitých akcí nebo činností.

Tímto způsobem postižení znamená stav postižení, který může být částečné nebo celkové a provizorní nebo trvalé . Formální nebo právní definice postižení se liší podle každého země a je velmi důležité určit fungování důchodového systému, pojištění atd.

V některých zemích mohou lidé, kteří mají mentální nebo fyzické postižení větší než určité procento, požádat o stažení postižení . Jedná se o výhodu, kterou poskytuje Stát , poskytnutí částky peněz subjektu, aby mohl pokrýt jeho potřeby, s přihlédnutím k tomu, že není schopen pracovat na tvorbě svého vlastního příjmu.

Je známý jako velké postižení do situace někoho, kdo trpí trvalým pracovním postižením a vyžaduje další podporu jiného osoba rozvíjet základní akce každodenního života.

Lékařská rada je obvykle zodpovědná za analýzu každého konkrétního případu, aby se podle objektivních kritérií určilo postižení subjektu. Existují případy, kdy muž Usiluje o to, aby byl prohlášen za neplatný, aby pobíral odpovídající důchod, a nemusí tedy pracovat, i když ve skutečnosti má fyzické a duševní schopnosti nezbytné k plnění pracovních povinností. Pokud se lékařská rada domnívá, že zdravotní postižení by nemělo být deklarováno, je důchod zamítnut.

Pin
Send
Share
Send