Pin
Send
Share
Send


V oblasti chemie a fyzika koncept ion pojmenovat atom nebo skupina atomů, které získají elektrický náboj vyhráním nebo ztrátou jednoho nebo více elektronů .

Abychom pochopili, co je iont, je vhodné se dříve zaměřit na definici dalších termínů. Je důležité vědět především, že atom je to částice, kterou nelze dělit chemickými metodami, která má a jádro to je obklopeno elektrony (elementární částice, které mají záporný elektrický náboj).

Atom tímto způsobem představuje jádro elektrony kolem něj. Když atom při přidání nebo uvolnění elektronu získá elektrický náboj, nazývá se ion. Ionty jsou tedy elektricky nabité částice .

Říká se tomu ionizace k procesu, který při přeměně na iont vytváří atom nebo molekulu. K této změně dochází, když atom od neutrálního stavu získává nebo ztrácí elektrony.

Je možné rozlišovat mezi dvěma typy iontů: kationty a anionty . A kation Je to ion, který má kladný elektrický náboj (za to, že ztratil elektrony), zatímco a anion Je to ion, který má záporný elektrický náboj (protože získával elektrony).

Iony jsou také klasifikovány podle množství atomů, které mají. Když ion má jediný atom, je to monoatomový ion . Pokud však ion obsahuje alespoň dva atomy, nazývá se polyatomový ion .

Pin
Send
Share
Send