Pin
Send
Share
Send


On koncepce z položka Má několik použití. Termín může odkazovat různé prvky nebo jednotky, které jsou součástí sady .

Například: "Klobouk je klíčovým prvkem v pohledu moderní ženy.", "Příjem učitele se skládá z několika položek, jako je počet odpracovaných hodin a cena za prezentaci.", "K výpočtu nákladů na práci musíme přidat všechny položky spojené s výstavbou".

Položky jsou také kapitoly nebo body které tvoří text nebo řeč: "V průběhu konference bych se chtěl zaměřit na tři položky.", „Ve čtvrté položce spisovatel analyzuje, co se stalo v rámci poslední vojenské diktatury.“, "Pane profesore, není mi jasné, o druhém bodu.".

V oblasti psychologie , položky jsou součásti, které tvoří a test nebo a test . Podobně v oblasti vzdělávání jsou položky odlišné otázky Jsou vychováváni v hodnocení.

Studenti v tomto rámci musí odpovídat nebo vyřešit položky. Podle charakteristik zkouška , mohou být prezentovány uzavřené položky odpovědí nebo otevřené položky odpovědí. Jakmile student dokončí hodnocení, musí být předán učiteli, který ho bude muset opravit, aby kvalifikoval studenta podle výsledků.

Předpokládejme, v jednom hodnocení Z deseti položek, kde každá položka má hodnotu jednoho bodu, student správně odpoví na všechny otázky. To vám umožní získat skóre 10 bodů, nejvyšší možné.

Pin
Send
Share
Send