Chci vědět všechno

Umělecké vzdělávání

Pin
Send
Share
Send


vzdělání je to proces, který umožňuje osoba asimilovat a učit se znalosti . Novým generacím se podaří osvojit si způsoby bytí předchozích generací a existuje kulturní a behaviorální povědomí. Vzděláváním předmět získává dovednosti a hodnoty.

On umění Mezitím je sada lidských výtvorů které vyjadřují citlivou vizi o světě, skutečném i imaginárním. Umělci oslovují plastové, zvukové nebo jazykové zdroje, aby vyjádřili své emoce, pocity a nápady.

umělecké vzdělávání je tedy metoda výuka což pomáhá subjektu směrovat své emoce prostřednictvím uměleckého vyjádření. V tomto smyslu přispívá tento druh vzdělávání ke kulturnímu rozvoji muž .

UNESCO (Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu) je jednou z mezinárodních organizací, které se nejvíce zajímají o umělecké vzdělávání. Proto je časté připravovat různé události, které se točí kolem něj. To by byl například případ Mezinárodního týdne uměleckého vzdělávání, který se konal v roce 2012.

Na úrovni jednotlivých zemí můžeme zdůraznit, že od španělské vlády, konkrétně od ministerstva školství, byly v téže linii provedeny různé iniciativy, jako je Národní shromáždění učitelů tance, Národní školství a veletrh umění , federální setkání umění a technologie nebo národní setkání tvůrců politiky uměleckého vzdělávání.

Pojetí umění se v průběhu času mění; Umělecké vzdělávání se proto musí těmto změnám přizpůsobit. Například ve starověku mělo umění zejména rituální a magickou funkci, něco, co se během staletí ztratilo.

Umělecké vzdělávání proto reprodukuje umělecké parametry své doby jejich šířením mezi studenty. Jejím cílem by však nemělo být kopírování nebo napodobování, ale rozvoj individuality každého studenta. Vzdělání musí dát potřebné nástroje aby subjekt jednal s nimi a mohl využít jejich potenciál.

vzdělávání plastů hudební výchova a expresivní tělesná výchova jsou to některé z disciplín, které tvoří umělecké vzdělávání, předmět Ve školních osnovách obvykle nemáte příliš mnoho pozornosti.

V případě Španělska je tento předmět, zejména co se týká plastické výchovy a hudební výchovy, přítomen na vzdělávacích úrovních primární a sekundární. Konkrétně plast a hudba jsou založeny jako dva naprosto odlišné předměty, ve kterých se studenti snaží získat nejlepší znalosti a dovednosti v obou oborech.

Nejprve jsou tyto předměty rozvíjeny s jasným cílem, že si student zvykne na jazyk umělecké výchovy, bude senzitizován k objevování oblastí, které jej tvoří. Až později, jakmile budou tyto první kroky učiněny, bude provedena práce tak, aby student nejen objevil své schopnosti a potenciál, ale také prohloubil své vnímání a objevil, jak je umění přítomno v mnoha aspektech našeho života.

Pin
Send
Share
Send