Pin
Send
Share
Send


V latině je to místo, kde můžeme najít etymologický původ pojmu emancipace. Konkrétně můžeme stanovit, že je odvozeno od slova „emancipatio“, což znamená „akt opuštění“ a že je výsledkem součtu následujících složek:
-Předpona „ex-“, kterou lze přeložit jako „out“.
- podstatné jméno „manus“, které je synonymem pro „ruku“.
- Sloveso "capere", které je ekvivalentní "úlovku".
- Přípona „-cion“, která se používá k označení „akce a účinku“.

Emancipace je jednání a výsledek emancipace nebo emancipace . Tohle sloveso (emancipovat) se mezitím odkazuje na uvolnění závislosti nebo podání .

Například: "Tato vláda bude usilovat o emancipaci mladých lidí", "Když město chce jeho emancipaci, nikdo to nemůže zastavit.", „Emancipace žen musí být primárním cílem celé společnosti: v 21. století již nemůže existovat sexuální násilí.“.

Nazývá se proces, který umožňuje jednotlivci nebo skupině lidí dosáhnout určitého stupně emancipace autonomie který do té doby neexistoval kvůli nějaké moci nebo podřízení. Tento koncept je v současné době spojen s aktem udělování určitých práv mladému člověku před dosažením věku plnoletosti.

otcové nebo lektoři mohou poskytnout emancipace pro teenagera, a tak mu umožňuje užívat si občanských schopností, které jsou obecně omezeny na dospělé. Z tohoto aktu vyplývá, že opatrovnictví nebo rodičovská práva zanikají předem. Jinak je emancipace automatická stárnutí .

Když mladík dosáhne emancipace postoupením těch, kdo mají svá rodičovská práva, bude schopen se zbavit svého života, což znamená, že bude schopen pracovat, bude schopen se o sebe postarat a že bude schopen se oženit, pokud ano Chce to.

Další důležitou informací o této emancipaci je, že jakmile bude udělena, nebude ji možné stáhnout a stanoví limity, pro které byla emancipována. Přesně to, i když je ve vlastnictví, nemůže, dokud nedosáhne věku většiny, zbavit se majetku, nezatěžovat je, ani nemůže požádat o ekonomickou půjčku.

Mezi příčiny emancipace patří to, že nezletilá osoba žádá soudce, když jsou jejich rodiče odděleni, když osoba s rodičovskou autoritou žije s jinou osobou nebo se znovu oženila, nebo dokonce i když okolnost, která brání tomu, co je vývoj výše uvedené rodičovské autority.

Myšlenka emancipace může být také použita s ohledem na nezávislost to se získá po konfrontaci s utlačovatelem. kolonie Bojováním s kolonizátorem a jeho porážkou získají svou emancipaci: to znamená, že se stanou nezávislými. Také mluvit emancipace žen zmínit boj žen o dosažení rovnosti žen a mužů, osvobodit se od mandátu mužů.

Pin
Send
Share
Send