Pin
Send
Share
Send


Z latiny emissio, termín vysílání souvisí s akce a účinek vydání (vyhodit nebo vyhodit něco, rozeslat tituly nebo hodnoty, vyjádřit názor nebo úsudek, zahájit šíření herciánských vln informace).

Problém tedy může představovat soubor veřejných účinků nebo jiných typů hodnoty Uvádí se do oběhu. Například: „Telefónica oznámila vydání jednoho milionu nových akcií v celkové hodnotě přesahující deset milionů EUR.“, "Vystavení dluhu je jedinou alternativou, kterou jsme nechali zachránit společnost".

televizní nebo rozhlasové programy Obvykle také obdrží název vysílání: "V dnešním vysílání budeme mít přítomnost posledního šampiona Paris Open.", "Vysílání příští pátek bude odloženo, vzhledem k tomu, že se budou konat komunální volby".

Říká se tomu emise znečišťujících látek na druhé straně zbytky, které jsou vyzařovány lidskou činností, ať už průmyslovou nebo domácí, a které ovlivňují životní prostředí. Vydání plyn Toxický pro automobily je známý jako emise z vozidla, a výrazně přispívá k tvorbě smogu ve městech, což ztěžuje dýchání, a také k zotavení a péči o osoby trpící chorobami, jako je astma.

atmosférické emise jsou tvořeny sadou látek, které se nalijí do atmosféry, jako je oxid uhličitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý a oxid siřičitý. Tato definice znamená, že znečištění produkované automobily je součástí emisí vozidel i atmosférických emisí, což ukazuje šíři těchto typů kategorií.

S ohledem na hudba emise zvuku Je to zásadní problém, který by měl každý hudebník studovat a který se u každého nástroje liší. V případě zpěvu lidé často mluví hrdlo z velkých zpěváků, kteří mu přidělovali vlastnosti, věřili, že je to nejdůležitější součást jeho těla; Realita nám však ukazuje, že hlasivky (část těla, na kterou se odkazuje, velmi přesně, když je zmíněn „krk“), představují malé procento celkového obrazu hlasového profesionála.

I když ne všichni zpěváci a učitelé zpěvu se shodují na hierarchii různých konceptů, které se točí kolem vydání hlasdýchání je většinou považováno za velmi důležité; a to je to, že vzduch, který opouští plíce, je jediným prvkem, který přichází do styku s hlasivkami, aby je vibroval a generoval to, co se později stane tóny.

Jedním z nejdůležitějších bodů, které je třeba vzít v úvahu při dýchání během výkonu písně, je množství potřebného vzduchu; pokud se příliš inspirujete, je složitější udržet a spravovat vzduch, takže je pravděpodobné, že unikne a bude působit příliš silně na hlasivky, nebo způsobí větší vyčerpání, než se očekávalo, a to má dopad na interpretaci. Pro začátek procesu správné hlasové emise zvuku je nezbytné se naučit používat malé části vzduchu, ty nezbytné za všech okolností.

Jakmile je řízené dýchání, je nutné ho využít rezonátory přítomné v našem těle, části kostí, jako jsou naše lícní kosti a naše žebra, aby zvonily, zkrášlovaly a efektivně promítaly každý z produkovaných zvuků. Zdravá emise hlasu je charakterizována absencí únavy a nepohodlí po zpěvu a zvukovým tokem, který nevyžaduje inteligentní použití mikrofonu, zesilovače přirozené máme.

Pin
Send
Share
Send